INFORMACJA

Informuję, że zgodnie z Uchwałą nr XXX/176/2017 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 22 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Brzeźnio, z dniem 01 września 2017r. Zespół Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu.

 

W związku z tym, uczniowie klasy VI szkoły podstawowej kontynuują naukę w klasie VII.

Obecne klasy gimnazjalne będą nadal funkcjonowały w budynku Szkoły Podstawowej:

- w roku szkolnym 2017/2018 - kl. II i III

- w roku szkolnym 2018/2019 - kl. III

do dnia 31.08.2019 r.

Marzena Majewska
Dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźniu