Pamiętamy o zmarłych...

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, gdy idziemy na cmentarz. Na grobach składamy kwiaty i zapalamy znicze - dowody naszej miłości i dobrych wspomnień. Pamiętamy też o tych, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny.

Uczniowie klasy 3 Szkoły Podstawowej w Brzeźniu podobnie jak ich koledzy oddali szacunek swoim bliskim, ale również pamiętali o tych, którzy poświęcili życie dla Ojczyzny, o tych, którzy przyczynili się do powstania i tworzenia tradycji naszej szkoły.

Odwiedziliśmy groby 4-ch Powstańców z Oddziału majora Józefa Androszka, poległych 16.10. 1863 roku w bitwie pod Nową Wsią, grób śp. Wacławy Matusiak, byłej nauczycielki naszej szkoły, której imieniem jest nazwana nasza szkoła, oraz grób śp. księdza Wiesława Szwagrzyka, długoletniego proboszcza Parafii Św. Idziego w Brzeźniu.

Zapraszamy do galerii...

Opracowała: p. Ewa Knyspel