Biblioteka szkolna znajduje się w budynku obok szkoły. Opiekunem biblioteki jest pani Barbara Bilska.

 

 

   

Godziny pracy biblioteki


Poniedziałek

8.00 - 14.00


Wtorek

8.30 - 14.30


Środa

7.45 - 14.45


Czwartek

9.40 - 15.40


Piątek

8.45 - 11.45
12.45 - 14.45

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

1. Z biblioteki szkolnej mogą bezpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Zespołu Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu;
2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 3 książki (w tym tylko jedną lekturę) na okres jednego miesiąca;
3. Uczniowie, którzy chcą przedłużyć wypożyczenie danej książki, muszą zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi;
4. Wszystkie wypożyczone książki należy koniecznie zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego;
5. W razie zagubienia książki lub zniszczenia jej należy ją odkupić;
6. Uczniowie, którzy nie zwrócili wypożyczonych książek do końca danego roku szkolnego:

 

  • nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej do momentu oddania książek lub odkupienia ich ( w przypadku zniszczenia);
  • nie otrzymują świadectwa do chwili rozliczenia się z biblioteką (dotyczy uczniów kl. III gimnazjum lub tych, którzy przenoszą się do innej szkoły).

7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać w czytelni biblioteki (w wyjątkowych przypadkach jest możliwość wypożyczenia książki do domu na okres 3 dni);
8. Z czasopism zgromadzonych w bibliotece szkolnej można skorzystać w czytelni lub wypożyczyć je do domu na okres dwóch tygodni (najnowszych numerów nie wypożyczamy do domu);
9. W pomieszczeniach biblioteki szkolnej obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie;10. Biblioteka udostępnia swe zbiory od 10 września do 20 czerwca.