Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 – 03. 09. 2018
Zimowa przerwa świąteczna –
23. 12. 2018 – 31. 12. 2018
Ferie zimowe – 11. 02. – 22. 02. 2019
Wiosenna przerwa świąteczna – 18. 04 - 23. 04. 2019


Egzamin gimnazjalny:

  • Przedmioty humanistyczne – 10. 04. 2019
  • Przedmioty matematyczno – przyrodnicze – 11. 04. 2019
  • Języki obce – 12 04. 2019

Egzamin ósmoklasisty:

  • Język polski - 15. 04. 2019
  • Matematyka -  16. 04. 2019
  • język obcy -  17. 04. 2019

Dni wolne od zajęć :

  • 02. 11. 2018
  • 02. 05. 2019

Koniec I półrocza - 25. 01. 2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – 21. 06. 2019