Świetlica jest miejscem dobrej rozrywki, gdzie dziecko kształtuje nawyki czynnego wypoczynku, uczy się racjonalnie spędzać wolny czas, nabiera pozytywnych przyzwyczajeń, rozwija swoje zdolności i zainteresowania. Znajduje się w budynku obok szkoły. Opiekunami na świetlicy jest pani  Nina Sobańska-Chudzia.
Na zajęciach świetlicowych dzieci wykonują ciekawe prace plastyczno-techniczne, odrabiają lekcje, itp. Organizowane są liczne konkursy, festiwale, przedstawienia, spotkania, wycieczki, festyny. W pracy świetlicy uwzględniane są zarówno problemy społeczne, cywilizacyjne, jak i ekologiczne. Dużo czasu poświęcamy na promowanie zdrowia. Poruszamy tematy związane z higieną, zdrowym odżywianiem oraz prowadzeniem zdrowego stylu życia. Zachęcamy dzieci do aktywnego wypoczynku.
Świetlica stwarza wokół dziecka przyjazną atmosferę oraz wspomaga w poprawnym komunikowaniu i funkcjonowaniu w społeczności szkolnej, propagując przy tym kulturę pięknego języka. W pracy uwzględniamy założenia szkolnego programu profilaktycznego, które nakierowane są na promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Stwarzamy warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci.