Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu - (43) 8203 - 211

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (43) 8271807 lub 8224377

Pradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel.: 043 8224270