Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej - Otwórz

Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych - Otwórz

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów gimnazjum zagrożonych uzależnieniem 
Otwórz

Regulamin oceniania zachowania uczniów - Otwórz

Koncepcja pracy szkoły - Otwórz

Regulamin korzystania z obiektów sportowych Zespołu Szkół im. Wacławy Matusiak Otwórz

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Brzeźniu na rok szkolny  2017/2018 - Otwórz

Regulamin korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych - Otwórz

Statut Szkoły Podstawowej im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu - Otwórz

Regulamin wycieczek szkolnych - Otwórz

 

 


 

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu. Otwórz

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu. Otwórz

Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu - Otwórz

Aneks do programu profilaktyki -
Otwórz

Program wychowawczy Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu. Otwórz.