Dyrektor szkoły - p. Marzena Majewska

Wicedyrektor szkoły -
p. Urszula Nagieł