Grono pedagogiczne liczy 36 osób. Kadra pedagogiczna jest wszechstronnie wykwalifikowana i stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego.

Od wielu lat współpracujemy z wyższymi uczelniami, sprawując opiekę nad praktykami studenckimi.

   

Dyrektor

Marzena Majewska

Wicedyrektor

Urszula Nagieł

Język polski

Henryka Skrzybalska
Maria Pustelnik
Beata Noga

Matematyka

Urszula Nagieł
Marzena Majewska
Małgorzata Michalska
Ewa Urbaniak
Aneta Olbińska

Język niemiecki

Aneta Polanowska
Alicja Polowczyk

Język angielski

Dominika Matusiak-Rogowska
Milena Mak
Ewelina Kędzierska
Aneta Polanowska

Kształcenie zintegrowane

Magdalena Przybylska
Ewa Knyspel
Dorota Urban
Izabela Stefaniak

Fizyka

Małgorzata Michalska

Chemia

Ewa Urbaniak

Biologia

Karolina Owczarek

Historia

Magdalena Kobryń
Ma
łgorzata Hofman

Geografia

Kamila Kędzia-Pawlak

Przyroda

Karolina Owczarek
Kamila K
ędzia-Pawlak

Informatyka

Aneta Olbińska

Muzyka

Marcin Krzymiński

Plastyka

Ewa Golińska-Pisarkiewicz

Technika

Jarosław Maksajda

Wychowanie fizyczne

Ewa Golińska-Pisarkiewicz
Agnieszka Żarnecka
Marcin Krzymiński
Marek Siwik

Religia

Anna Pokrakowska-Piątek
ks. Przemysław Krupa

Wiedza o społeczeństwie

Magdalena Kobryń

Wychowanie do życia w rodzinie

Kamila Kędzia-Pawlak
Małgorzata Hofman

Świetlica

Nina Sobańska-Chudzia

Pedagog

Małgorzata Hofman

Biblioteka

Barbara Bilska