SZKOLNY KODEKS TIK

 • Wiemy, co podlega prawu autorskiemu.
 • Znamy oznaczenia dzieł (wytworów) objętych ochroną.
 • Korzystając z czyjegoś utworu (dzieła) dokładnie go oznaczamy podając: imię i nazwisko autora (lub pseudonim), źródło: link lub tzw. adres bibliograficzny - tytuł, rok ukazania się, informacje o wydawcy.
 • Rozpoznajemy legalne oprogramowania.
 • Dbamy o ochronę swojego wizerunku w sieci, zwracając uwagę na to, jakie zdjęcia umieszczamy i jak się wyrażamy.
 • Uważnie dostosowujemy ustawienia profilów na serwisach społecznościowych.
 • Nie udostępniamy kompromitujących dla innych treści.
 • Dbamy o jakość zamieszczonych komentarzy i opinii.
 • Uważnie korzystamy z przeglądarki internetowej. Nigdy nie korzystamy z opcji zapamietywania haseł.
 • Nie publikujemy dokładnego adresu naszego zamieszkania.
 • Posiadamy sprawny i aktualny program antywirusowy.
 • Nie instalujemy aplikacji ze źródeł, którym nie ufamy.
 • Wybieramy złożone i unikalne hasła dla kont.
 • Na portalach społecznościowych przyjmujemy zaproszenia wyłącznie od ludzi, których znamy.
 • Dbamy o prawidłowe ustawienia prywatności na portalach społecznościowych.
 • Nie podajemy w sieci swojego dokładnego planu dnia.
 • Bierzemy odpowiedzialność za swoje komentarze w sieci - nie piszemy o kimś tego, czego nie powiedzielibyśmy mu w twarz.
 • "Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe" - przestrzegamy tej zasady również w sieci.
 • Szybko reagujemy i zabezpieczamy dowody w przypadku nieprzyjemnych zdarzeń.
 • Zawsze w sytuacji zagrożenia informujemy o niej zaufane osoby dorosłe bądź kontaktujemy się z organizacją HELPLINE tel. 800-100-100.
 • Z telefonów komórkowych korzystamy tylko za zgodą nauczyciela.
 • W sali komputerowej przestrzegamy zasad Regulaminu Szkolnej Pracowni Komputerowej.
 • Przeglądamy strony internetowe odpowiednie dla naszego wieku.
 • Nie przerabiamy cudzych zdjęć.
 • Nie umieszczamy zdjęć, na których są inne osoby bez ich zgody.
 • Przestrzegamy czasu pracy przed komputerem (odpowiednio dla nawszego wieku).
 • Nie kaleczymy ojczystego języka.
 • Nie podszywamy się pod innych w sieci.
 • Przestrzegamy zasad NETYKIETY.