Ślubowanie klasy pierwszej

Witamy wszystkich bardzo serdecznie a szczególnie witamy Was Drodzy Pierwszoklasiści,

którzy od dziś -1 września 2016r. będziecie należeć do naszej szkolnej rodziny.

W rodzinie każdy ma swoje prawa i obowiązki, które powinien rzetelnie wypełniać.   Naszym wspólnym obowiązkiem będzie nauka. Będziecie mogli ją poznawać dzięki rodzicom i nauczycielom, starszym kolegom i koleżankom.

Dziś złożycie uroczyste ślubowanie i zostaniecie pasowani na uczniów 

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu.

 

Tymi słowami uczniowie czwartej klasy powitali najmłodszych uczniów, którzy dziś po raz pierwszy przekroczyli próg naszej szkoły.

Minki Pierwszoklasistów były niepewne, trochę zdziwione, trochę wystraszone. Szybko więc zostali pocieszeni przez starszych kolegów, że pasowanie wcale nie znaczy lanie, a po  ślubowaniu każdy z Was prawdziwym uczniem zostanie!

Zanim jednak nastąpiła część oficjalna, uczniowie klasy pierwszej:

¨      super rozwiązali zagadki  o Polsce,

¨      pięknie wyrecytowali wiersz „Kto ty jesteś?”

¨      przeszli krótki test, w którym wykazali się sprawnością fizyczną i znajomością zasad zachowania w szkole.

Następnie Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie powtarzając:

My uczniowie pierwszej klasy – Ślubujemy!

Być pilnymi i wzorowymi uczniami.

Dobrymi kolegami.

Obiecujemy godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły.

Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom!

 

W dalszej części nastąpiła ceremonia pasowania dzieci na uczniów 

Szkoły Podstawowej w Brzeźniu, której dokonała pani dyrektor Urszula Nagieł.

Na zakończenie uczniowie klasy pierwszej otrzymali życzenia oraz słodkie upominki od pani Wójt-Doroty Kubiak, Dyplomy Pasowania od dyrekcji szkoły, a także niespodzianki od uczniów starszych klas.  (Bardzo dziękujemy!!!)

Wszystkim pierwszakom na początek

Życzymy w szkole dużo piątek.

Wiele słońca na podwórzu,

Mało łez, humoru dużo,

Zdrowia, szczęścia i tak co rok,

By udany był ten pierwszy rok.

Po uroczystości ślubowania Pierwszoklasiści udali się wraz z rodzicami i wychowawcą

      Dorotą Urban do swojej sali lekcyjnej, gdzie nastąpiła dalsza część powitania w I klasie.

Zapraszamy do galerii.

 

                                                                                                          Opracowanie i foto: Dorota Urban