Od przeszłości
do teraźniejszości...

 

Szkoła w Brzeźniu ma długą historię. Już w XVIw. istniała tutaj szkoła parafialna. Po powstaniu Komisji Edukacji Narodowej udało się jej przedstawicielom założyć ją ponownie. Pierwszym, znanym z historii nauczycielem szkoły w Brzeźniu był organista Walenty Gawalewicz, a uczęszczało do niej 14 dzieci.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej był Pan Boczko, a tuż przed II wojną światową 7-klasową wówczas szkołą kierował Wacław Wilde. Szkoła mieściła się na obecnej
ul. Kombatantów. Po wyzwoleniu w roku 1945 uczniów rozmieszczono w starych budynkach oraz w obecnej mleczarni. Kierownikiem szkoły była Regina Kaczmarkówna. W 1946 r. rozpoczęto naukę w odnowionym baraku i placówka mieściła się tam do 1971 r.

home 1 01
home 1 00

 

W 1971 r. oddano do użytku nowy obiekt, w którym obecnie mieści się gimnazjum.
W okresie powojennym kierownikami szkoły byli: Otto Mikołajewski i Mikołaj Struś, a następnie dyrektorami: Wacława Matusiak, Kazimierz Pokora, Tadeusz Jasianek, Andrzej Czyżak, Eugeniusz Owczarek, Ewa Urbaniak.

Od 1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa w Brzeźniu została przekształcona w Zespół Szkół,
w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.
Dnia 6 czerwca 2009 nadano Zespołowi Szkół w Brzeźniu imię Wacławy Matusiak.
W roku 2002 Szkoła Podstawowa rozpoczęła zajęcia w nowym, nowoczesnym budynku.
Obecnie dyrektorem szkoły jest pani Marzena Majewska, a zastępcą jest pani Urszula Nagieł. Szkoła Podstawowa liczy siedem oddziałów ze 148 uczniami, natomiast do Publicznego Gimnazjum uczęszcza 293 uczniów uczących się w 10 oddziałach.

home 1 03

Baza dydaktyczna to: dwie dobrze wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, pracownia biologiczna, fizyko-chemiczna, biblioteka, pracownia multimedialna, sala gimnastyczna, sala ćwiczeń ruchowych, duże boisko szkolne. Uczniowie od pierwszej klasy szkoły podstawowej uczą się języka niemieckiego. W gimnazjum podejmują naukę drugiego angielskiego. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie rozszerzają swoje zainteresowania, uzupełniają braki na zajęciach wyrównawczych. Z kół zainteresowań to: plastyczne, biologiczne, teatralne, matematyczne, chemiczne, informatyczne i sportowe.
Rokrocznie uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „Zryw”. Istnieją sekcje zapasów i piłki nożnej. Wielu zawodników osiągało i osiąga wysokie wyniki na matach województwa

i kraju.
Co roku uczniowie naszej szkoły organizują i biorą aktywny udział w wielu uroczysto
ściach szkolnych, takich jak: Dzień Języków Obcych, Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej...
Szkoła współpracuje z Nadle
śnictwem Złoczew, Parkami Krajobrazowymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźniu, Łódzkim Towarzystwem Muzycznym. W życie szkoły angażują się rodzice i współdecydują o jej działaniach. Dzięki ich pomocy zorganizowaliśmy festyny. Bardzo dobrze układa się również współpraca z władzami samorządowymi.
Placówka nasza stale się rozwija stwarzając coraz lepsze warunki do nauki, pracy

i zabawy.