logo projekt

Projekt

„Wspierający nauczyciel – świadomy uczeń”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WŁ 2014-2020

w Szkole Podstawowej im. Wacławy Matusiak w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Brzeźniu realizowany w latach 2017-2019

 

Projekt  zakłada rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i odpowiedzialności za własny rozwój oraz przygotowanie nauczycieli do efektywnej pracy z uczniami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych poprzez stosowanie oceniania kształtującego i TIK. Ideą projektu jest inwestycja w zasoby kompetencyjne nauczycieli, którzy będą mogli realnie wpływać na proces uczenia się uczniów i wykorzystać w pracy z uczniami nowe rozwiązania. Działania w projekcie przyczynią się  do zapewnienia dobrego poziomu jakości edukacji w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.

Główne zadania realizowane w projekcie:

  1. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie oceniania kształtującego i podnoszenie kompetencji cyfrowych.
  2. Wyposaż. pracowni chemiczno-fizycznej, biologicznej i geograficznej.
  3. Realizacja zajęć laboratoryjnych z chemii i fizyki.
  4. Realizacja zajęć ćwiczeniowych z biologii i geografii.
  5. Realizacja zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.
  6. Rozbudowa szkolnej sieci bezprzewodowej.
  7. Realizacja zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów.
  8. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Projekt realizowany będzie w latach 2017/2018 i 2018/2019. W bieżącym roku szkolnym w zajęciach biorą udział uczniowie klas II i III gimnazjalnych oraz klasy VII szkoły podstawowej, a w roku szkolnym 2018/2019 – uczniowie klasy III gimnazjalnej oraz klasy VII i VIII szkoły podstawowej.