Zajęcia laboratoryjne z chemii

 

Cele zajęć laboratoryjnych z chemii to:

 1. Wzbudzenie i rozwijanie zainteresowań chemią i ekologią
 2. Utrwalanie poznanej wiedzy poprzez zastosowanie jej w praktyce

Realizacja tych celów jest prowadzona poprzez prowadzenie zajęć podczs, kórych

uczniowie klas II-ich gimnazjum mieli możliwość obejrzenia lub samodzielnego przeprowadzenia wielu doswiadczeń, między innymi:

 • badanie wpływu róznych czynników na rozpuszczlalność substancji w wodzie
 • wykrywanie wody w róznych produktach
 • zakładanie hodowli kryształów różnych soli
 • sporządzanie roztworów o róznych stężeniach
 • badanie wpływu kwasów i zasad na wskaźniki
 • wykrywanie za pomoca wskaźników kwasów i zasad
 • otrzymywanie kwasów i zasad
 • badanie własności kwasów i zasad
 • badanie wpływu kwaśnych deszczów na metele, skały, budowle i rośliny

W najbliższym czasie będą badać między innymi:

 • czynniki przyspieszające korozje metali
 • zanieczyszczenie powietrza i gleby w różnych miejscach Gminy Brzeźnio
 • otrzymywać między innymi dwutlenek węgla różnymi metodami
 • samodzielnie planować i wykonywać różne doświadczenia

Natomiast uczniowie klas III-ich gimnazjum w ramach zajęć laboratoryjnych:

 • wykrywali roztwory kwasów i zasad za pomocą rónych wskaźnków
 • otrzymywali sole różnymi metodami
 • badali wpływ róznych czynników na szybkość reakcji kwasów z metalami
 • przeprowadzali reakcje zobojętniania, strąceniowe
 • przeprowadzali reakcje soli z kwasami, zasadami i solami
 • planowali i przeprowadzali doświadczenia na podstawie szeregu aktywności metali
 • wykrywali roztwory różnych soli
 • otrzymywali wybrane sole i wodorotlenki na podstawie tablicy rozpuszczalności
 • otrzymywali i badali właściwości węglowodorów
 • badanie własności alkoholu etylowego

W najbliższym czasie będą badać

 • badanie własności gliceryny, kwasu mrówkowego, octowego i wyższych kwasów karboksylowych
 • przeprowadzać reakcje zobojętniania kwasu octowego w obecności różnych wskaźników
 • badać własności białek, cukrów prostych i złożonych
 • wykrywać tłuszcze nasycone i nienasycone
 • wykrywać cukry proste w różnych produktach spożywczych
 • odróżniać cukry proste od złożonych.