ZAJĘCIA Z BIOLOGII

W zajęciach ćwiczeniowych z biologii uczestniczą uczniowie klas II i III gimnazjum. Na zajęciach młodzież ma możliwość utrwalenia i rozszerzenia wiadomości biologicznych. Prowadzone są zajęcia terenowe np. rozpoznawanie gatunków wg kluczy i atlasów, zajęcia dotyczące badania cech populacji biologicznej. Odbyły się także zajęcia poświęcone ochronie środowiska w oczyszczalni ścieków oraz ocena stanu powietrza z wykorzystaniem skali porostowej.

       W sali lekcyjnej uczniowie przeprowadzają obserwacje mikroskopowe oraz proste doświadczenia np. wykazanie zjawiska osmozy, intensywność procesu oddychania w zależności od różnych czynników itp. Korzystamy też z różnych filmów i animacji, które mają pomóc utrwalić i usystematyzować wiedzę. Zajęcia dają możliwość pracy w grupie, wymiany opinii i wnioskowania.