Zajęcia ćwiczeniowe z geografii

 

Zajęcia ćwiczeniowe z geografii mają za zadanie utrwalić i usystematyzować zdobytą przez uczniów na lekcjach wiedzę. Młodzież wykonuje podczas zajęć dodatkowe ćwiczenia, karty pracy, testy, zadania pozwalające na utrwalenie nabytej wiedzy i umiejętności. Często korzystają podczas pracy
z globusów, map o różnej treści, danych statystycznych itp. Wykorzystują nabytą wiedzę w praktyce.

Zajęcia z geografii mają na celu nie tylko utrwalić treści z podstawy programowej, ale także rozbudzić głębsze zainteresowanie tą dyscypliną naukową, kształtować umiejętność obserwacji i opisu zjawisk a także wyzwalać aktywność ucznia.