ZAJĘCIA Z INFORMATYKI

 

Zasadniczym celem tych zajęć jest stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Chodzi w tym o to, aby nie tylko pobudzać zainteresowania, ale również właściwie ukierunkować ciekawość uczniów. Główne cele zajęć to:

  1. Ukazywanie uczniom, w jaki sposób komputer jest pożytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie, komunikacji
  2. Rozwijanie u uczniów zainteresowań technologią informacyjną
  3. Pogłębianie i utrwalanie wiedzy już zdobytej na lekcjach informatyki
  4. Kształtowanie uzdolnień w dziedzinie informatyki
  5. Kształtowanie postawy poznawczej i twórczej
  6. Rozwijanie u uczniów umiejętności projektowania, tworzenia i zapisywania programów w wizualnym języku programowania oraz w C++;
  7. Kształtowanie postawy szacunku dla własności intelektualnej
  8. Dostrzeganie potrzeby samokształcenia
  9. Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie

Podczas zajęć uczniowie będą tworzyć grafikę i animacje w programie GIMP i ALLIGATOR FLASH DESIGNER, poznają system zarządzania treścią CMS JOOMLA, nauczą się tworzyć stronę WWW oraz nauczą się korzystać z protokołu FTP, będą tworzyć animacje i gry
w programie SCRATCH, poznają język programowania C++ i nauczą się pisać proste programy w tym języku. Ponadto poznają aplikację HOT POTATOES, PREZI, VOKI, LEARNING APPS, MAPWING. Wszystkie samodzielnie utworzone dokumenty uczniowie umieszczą na utworzonej przez siebie stronie WWW.