Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu

informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci

do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

 

 

Harmonogram rekrutacji:

26 luty - 2 marca - przyjmowanie wniosków w szkole

7 marca - ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

8 - 12 marca - potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka

      do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

13 marca - ogłoszenie liczby uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.