Dyrektor Zespołu Szkół

im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu

informuje, że rozpoczęła się

rekrutacja dzieci

do klasy I szkoły podstawowej.

 

 

Harmonogram rekrutacji:

18 - 26 kwietnia - przyjmowanie wniosków w szkole

4 maja - ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5-9 maja - potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka

      do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

10 maja - ogłoszenie liczby uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.